77.080.01

77.080.01
77.080.01 - Чорні метали взагалі
ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) - Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава. - Взамен ГОСТ 7565-73
ГОСТ 16482-70 - Металлы черные вторичные. Термины и определения
ГОСТ 22536.0-87 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа. - Взамен ГОСТ 22536.0-77
ГОСТ 22536.1-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита. - Взамен ГОСТ 22536.1-77
ГОСТ 22536.2-87 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы. - Взамен ГОСТ 22536.2-77
ГОСТ 22536.3-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора. - Взамен ГОСТ 22536.3-77
ГОСТ 22536.4-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния. - Взамен ГОСТ 22536.4-77
ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца. - Взамен ГОСТ 22536.5-77
ГОСТ 22536.6-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка. - Взамен ГОСТ 22536.6-77
ГОСТ 22536.7-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома. - Взамен ГОСТ 22536.7-77
ГОСТ 22536.8-87 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди. - Взамен ГОСТ 22536.8-77
ГОСТ 22536.9-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля. - Взамен ГОСТ 22536.9-77
ГОСТ 22536.10-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия. - Взамен ГОСТ 22536.10-77
ГОСТ 22536.11-87 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана. - Взамен ГОСТ 22536.11-77
ГОСТ 22536.12-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия. - Взамен ГОСТ 22536.12-77
ГОСТ 22536.14-88 - Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения циркония
ДСТУ 2841-94 (ГОСТ 27809-95) - Чавун і сталь. Метод спектрографічного аналізу — На заміну ГОСТ 27809-88
ДСТУ 3054-95 - Чавун і сталь. Методи аналізу. Терміни та визначення
ДСТУ 3124-95 - Труби із сталі і сплавів. Відбір та підготовка проб для визначення хімічного складу. Основні положення
ДСТУ 3562-97 (ГОСТ 30511.6-97) - Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення сірки
ДСТУ 3563-97 (ГОСТ 30511.1-97) - Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення фосфору
ДСТУ 3564-97 (ГОСТ 30510-97) - Шлаки металургійного виробництва. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу
ДСТУ 3565-97 (ГОСТ 30511.2-97) - Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду кремнію
ДСТУ 3566-97 (ГОСТ 30511.5-97) - Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду алюмінію
ДСТУ 3567-97 (ГОСТ 30511.4-97) - Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду ванадію (V)
ДСТУ 3568-97 (ГОСТ 30511.3-97) - Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду марганцю (ІІ)
ДСТУ 3842-99 (ISO 4829-1:1986, ISO 4829-2:1988) - Сталь та чавун. Метод визначення кремнію
ДСТУ 3902-99 (ISO 4941:1994) - Сталь та чавун. Методи визначення молібдену
ДСТУ 4038-2001 - Сталь та чавун. Методи визначення бору
ДСТУ 4121-2002 - Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови
ДСТУ EN 10036-2002 - Сталь та чавун. Визначення загального вуглецю після спалювання в потоці кисню. Гравіметричний метод (EN 10036:1989, IDT)
ДСТУ EN 10071-2003 - Сталь та чавун. Визначення марганцю. Метод потенціометричного титрування (EN 10071:1989, IDT)
ДСТУ EN 10136-2002 - Сталь та чавун. Визначення нікелю. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 10136:1989, IDT)
ДСТУ EN 10184-2002 - Сталь та чавун. Визначення фосфору. Спектрофотометричний метод (EN 10184:1989, IDT)
ДСТУ EN 10188-2002 - Сталь та чавун. Визначення хрому. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 10188:1989, IDT)
ДСТУ EN 10211-2002 - Сталь та чавун. Визначення титану. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 10211:1995, IDT)
ДСТУ EN 10212-2002 - Сталь та чавун. Визначення миш'яку. Спектрофотометричний метод (EN 10212:1995, IDT)
ДСТУ EN 24937-2002 - Сталь та чавун. Визначення хрому. Метод потенціометричного або візуального титрування (EN 24937:1990, IDT)
ДСТУ EN 24938-2002 - Сталь та чавун. Визначення нікелю. Гравіметричний або титриметричний методи (EN 24938:1990, IDT)
ДСТУ EN 24943-2002 - Сталь та чавун. Визначення міді. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 24943:1990, IDT)
ДСТУ EN 24947-2002 - Сталь та чавун. Визначення ванадію. Метод потенціометричного титрування (EN 24947:1991, IDT)
ДСТУ EN ISO 10280-2002 - Сталь та чавун. Визначення титану. Спектрофотометричний метод з використанням діантипірилметану (EN ISO 10280:1995, IDT)
ДСТУ ISO 4934:2004 - Сталь та чавун. Визначення сірки гравіметричним методом (ISO 4934:2003, IDT)
ДСТУ ISO 4935:2008 - Сталь та чавун. Визначення сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індуктивній печі (ISO 4935:1989, IDT)
ДСТУ ISO 4939:2008 - Сталь та чавун. Визначення нікелю спектрометричним методом із застосуванням диметилгліоксиму (ISO 4939:1984, IDT)
ДСТУ ISO 4940:2008 - Сталь та чавун. Визначення нікелю методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 4940:1985, IDT)
ДСТУ ISO 4946:2008 - Сталь та чавун. Визначення міді спектрофотометричним методом із застосуванням 2,2-дихіноліну (ISO 4946:1984, IDT)
ДСТУ ISO/TR 7003:2008 - Метали. Уніфікована форма позначення (ISO/TR 7003:1990, IDT)
ДСТУ ISO 9556-98 - Сталь та чавун. Метод визначення вуглецю
ДСТУ ISO 10138:2005 - Сталь та чавун. Визначення хрому методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 10138:1991, IDT)
ДСТУ ISO 10700:2004 - Сталь та чавун. Визначення марганцю методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 10700:1994, IDT)
ДСТУ ISO 10701:2004 - Сталь та чавун. Визначення сірки спектрофотометричним методом з використанням метиленового блакитного (ISO 10701:1994, IDT)
ДСТУ ISO 10702:2005 - Сталь та чавун. Титриметричний метод визначення азоту після дистиляції (ISO 10702:1993, IDT)
ДСТУ ISO 10714:2004 - Сталь та чавун. Визначення фосфору спектрофотометричним методом з використанням фосфорованадомолібдату (ISO 10714:1992, IDT)
ДСТУ ISO 11652:2010 - Сталь і чавун. Визначення кобальту методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 11652:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13898-1:2008 - Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 1. Загальні вимоги та готування проби (ISO 13898-1:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13898-2:2008 - Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 2. Визначення нікелю (ISO 13898-2:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13898-3:2008 - Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 3. Визначення міді (ISO 13898-3:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13898-4:2008 - Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 4. Визначення кобальту (ISO 13898-4:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13902:2005 - Сталь та чавун. Визначення високого вмісту сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (ISO 13902:1997, IDT)
ДСТУ ISO 15350:2004 - Сталь та чавун. Визначення загального вуглецю і сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод) (ISO 15350:2000, IDT)
ДСТУ ISO 15351:2005 - Сталь та чавун. Метод визначення азоту вимірюванням теплопровідності після розплавлення у потоці інертного газу (рутинний метод) (ISO 15351:1999, IDT)
ДСТУ ISO/TS 15353:2008 - Сталь і чавун. Визначення олова. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (екстракція у Sn-SCN) (ISO/TS 15353:2001, IDT)
ДСТУ ISO 15355:2010 - Сталь і чавун. Визначення хрому методом зворотного титрування (ISO 15355:1999, IDT)
ДСТУ ISO 17053:2010 - Сталь і чавун. Визначення кисню методом інфрачервоної спектроскопії після плавлення в інертному газі (ISO 17053:2005, IDT)
ДСТУ ISO 17058:2009 - Сталь і чавун. Визначення миш'яку. Спектрометричний метод (ISO 17058:2004, IDT)
—————
розділ 77.080 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "77.080.01" в других словарях:

 • § 080-081. ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ — § 80. Пишутся слитно сложные имена прилагательные: Образованные от слитно пишущихся сложных имён существительных, например: водопроводный (водопровод), земледельческий (земледелец, земледелие), новосибирский (Новосибирск). Образованные из… …   Правила русского правописания

 • 080 — P (Upper Case) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 71.080 — Органічні хімічні речовини 71.080.01 Органічні хімічні речовини взагалі 71.080.10 Аліфатичні вуглеводні 71.080.15 Ароматичні вуглеводні 71.080.20 Галогензаміщені вуглеводні 71.080.30 Органічні азотні сполуки 71.080.40 Органічні кислоти …   Покажчик національних стандартів

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки 25.080.50 Шлифовальные и… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 25.080 — Металообробчі верстати 25.080.01 Металообробчі верстати взагалі 25.080.10 Токарні верстати 25.080.20 Розточувальні та фрезерувальні верстати 25.080.25 Стругальні верстати 25.080.30 Протягувальні верстати 25.080.40 Свердлильні верстати …   Покажчик національних стандартів

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов 59.080.70 Геотекстиль …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 59.080 — Вироби текстильної промисловості ГОСТ 5679 91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия. Взамен ГОСТ 5679 85 59.080.01 Текстиль взагалі 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильні полотна 59.080.40 Тканини з покривом 59.0 …   Покажчик національних стандартів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»